Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής της Άμμιλος Cooking Experience. Αποτελεί ισχυρό μέσο ανάπτυξης και προόδου, κίνητρο για την καινοτομία και παράγοντα διαρκούς βελτίωσης.

Αναγνωρίζοντας ότι η λειτουργία της εταιρείας επηρεάζει την Οικονομία, το Περιβάλλον και την Κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, η Άμμιλος Cooking Experience συσχετίζει τη στρατηγική της με τις πραγματικές ανάγκες του τρίπτυχου αυτού και στοχεύει στην άρτια και οργανωμένη υλοποίηση των δράσεών της για μία ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη. Μια αειφόρο ανάπτυξη που θα είναι επωφελής τόσο για την Κοινωνία και το Περιβάλλον όσο και για την Εταιρεία και τους Εργαζομένους της.

Η Άμμιλος Cooking Experience αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον σε όλες τις λειτουργίες της και έχει θέσει ως κυρίαρχο στόχο την προστασία του μέσα από δράσεις κυκλικής οικονομίας, αλλά και εκπαιδεύοντας και ευαισθητοποιώντας τους πελάτες της, ενήλικες και παιδιά. Εφαρμόζει διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης και επενδύει στην καινοτομία. Παράλληλα, στηρίζει έμπρακτα όσους το χρειάζονται, υποστηρίζοντας τη δράση ιδρυμάτων και οργανισμών με κοινωφελή χαρακτήρα.

Για τις μελλοντικές προκλήσεις η Άμμιλος Cooking Experience δεσμεύεται να προσφέρει τις λύσεις και τις δράσεις που διασφαλίζουν με τον καλύτερο τρόπο τη βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη σε κάθε τομέα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο