Το πρωινό, είναι το πρώτο γεύμα που παίρνουμε μετά από την αφαγία κατά τον ύπνο, δηλαδή μετά από 6-8 ώρες ή και περισσότερο. Ο όρος «breakfast» δηλώνει άλλωστε ότι είναι εκείνο το γεύμα που διακόπτει την περίοδο νηστείας, ή αλλιώς την περίοδο μη λήψης φαγητού (break the fast). Είναι το γεύμα που μας τροφοδοτεί με […]