Κράτηση θέσεων
και πληρωμή για συμμετοχή σε σεμινάρια & εκδηλώσεις

 

Ηλεκτρονική κράτηση και πληρωμή με κατάθεση μέσω λογαριασμού τραπέζης

Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας www.ammilos.gr ή μέσω της σελίδας μας στο facebook συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα κράτησης και πραγματοποιείτε την πληρωμή σας με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης, δηλώνοντας το όνομά σας καθώς και το όνομα του σεμιναρίου που θα παρακολουθήσετε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δικαιούχος: ΑΜΜΙΛΟΣ Cooking and Pastry Academy Ι.Κ.Ε.
ΙΒΑΝ GR42 0171 5590 0065 5914 4142 712

ALPHA BANK
Δικαιούχος: ΑΜΜΙΛΟΣ Cooking and Pastry Academy Ι.Κ.Ε.
ΙΒΑΝ GR39 0140 7120 7120 0200 2016 519

Στη συνέχεια, αποστέλλετε το καταθετήριο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στη διεύθυνση welcome@ammilos.gr .

 

Στο χώρο μας με προκράτηση

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την ηλεκτρονική σας κράτηση μπορείτε να μας καλείτε στο +30 2311 822 388 ή να κάνετε προκράτηση στο χώρο μας, με μετρητά αλλά και με κάρτα, καθημερινά από Δευτέρα έως Κυριακή 10.00-21.00.

Σε κάθε περίπτωση η πληρωμή θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του μαθήματος (στο χώρο μας ή με κατάθεση σε τράπεζα και αποστολή του καταθετήριου στο welcome@ammilos.gr), καθώς μόνο τότε θεωρείται η θέση ως δεσμευμένη.

Ωράριο Λειτουργίας: 10:00-21:00

 

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης και συμμετοχής

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρεία ΑΜΜΙΛΟΣ Cooking and Pastry Academy Ι.Κ.Ε. και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκεινται στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης και συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν και αποδέχονται τους όρους χρήσης ενώ παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών το δικαίωμα και η επιλογή οποιασδήποτε τροποποίησης. Είναι ευθύνη του χρήστη να ελέγχει τακτικά για να διαπιστώνει εάν οι όροι χρήσης και συμμετοχής έχουν αλλάξει ώστε να διατηρεί ή να αποσύρει την αποδοχή του.

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με απόλυτο σεβασμό στις ρυθμίσεις του Κανονισμού (General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679) και με κάθε σχετική τροποποίηση του, θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους. Αποκλειστικός σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η ενημέρωση, μέσω προωθητικών ενεργειών για τις υπηρεσίες της εταιρείας και η διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις / δραστηριότητες και τα σεμινάρια.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του και δύναται σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσει μαζί μας για ενδεχόμενη διόρθωση, επικαιροποίηση ή και διαγραφή των δεδομένων του. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Δεδομένων της ιστοσελίδας, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Όροι συμμετοχής και διεξαγωγής των σεμιναρίων & εκδηλώσεων

Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης μέχρι και 3 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου. Σε περίπτωση ακύρωσης, επιστρέφεται η αξία του, ή μεταφέρεται σε επόμενο μάθημα. Σε περίπτωση που η ακύρωση γίνει μετά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, δεν πραγματοποιείται επιστροφή, ούτε μεταφορά του ποσού σε άλλο μάθημα.

Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα της εταιρείας, θα πραγματοποιείται επιστροφή της αξίας του μαθήματος ή μεταφορά σε επόμενο μάθημα.

Για τη συμμετοχή σε κάθε σεμινάριο τηρείται σειρά προτεραιότητας. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να δηλώνετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Η χρέωση ανά σεμινάριο είναι για κάθε συμμετέχοντα χωριστά.

Η εταιρεία ΑΜΜΙΛΟΣ Cooking and Pastry Academy Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης ή μετάθεσης των σεμιναρίων σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων ή λόγω ανωτέρας βίας (θέματα υγείας, καιρού, τεχνικά προβλήματα, επείγουσες συντηρήσεις). Επιπρόσθετα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής εκπαιδευτή. Ο χρόνος κάθε μαθήματος ενδέχεται να αυξηθεί ή μειωθεί, ανάλογα με το επίπεδο των συμμετεχόντων.

Για την εύρυθμη διεξαγωγή των σεμιναρίων παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να προσέρχονται στο χώρο 15 λεπτά πριν την αναφερόμενη ώρα έναρξης.

Οι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν εγγράφως για τυχόν αλλεργίες ή τροφικές δυσανεξίες, ώστε να μπορεί η εταιρεία να εξασφαλίσει τις καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες συμμετοχής τους στο σεμινάριο της επιλογής τους.

Η ΑΜΜΙΛΟΣ Cooking and Pastry Academy Ι.Κ.Ε. καλύπτεται για τη λειτουργία της και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει με ασφαλιστικό συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η εμπειρία της συμμετοχής σας να είναι ιδιαιτέρως ευχάριστη, απολαυστική και απολύτως ασφαλής. Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες και όχι η εταιρεία, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της ατομικής τους ασφάλειας και της ασφάλειας των προσωπικών τους αντικειμένων.

Η εταιρεία δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη για γεγονότα ή περιστατικά τα οποία δεν μπορεί να προβλέψει η να αποτρέψει ή τα οποία δεν αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων και γενικότερα του συνόλου των εκδηλώσεων ο χώρος βιντεοσκοπείται. Μέρη του βιντεοσκοπημένου υλικού ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για λόγους προβολής και διαφήμισης της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά.

Η δήλωση συμμετοχής και η αποπληρωμή του κόστους εκάστοτε σεμιναρίου, κύκλου μαθημάτων, εκδήλωσης, δημιουργικής απασχόλησης ή άλλης δραστηριότητας της ΑΜΜΙΛΟΣ Cooking and Pastry Academy Ι.Κ.Ε, συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής. Δηλώνει επίσης ότι ο συμμετέχων είναι υγιής και μπορεί να συμμετάσχει χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας στο σεμινάριο ή στην εκδήλωση της επιλογής του.